Projekt

 

 

Budowa narciarskich tras biegowych z funkcją rekreacji letniej w rejonie Góry Mogielica wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu.

 

Rzeczowa i finansowa realizacja niniejszego projektu została zakończona w dniu 31.08.2014 r.

 

Projekt swym zakresem obejmował :

 

I. ROBOTY BUDOWLANE

 1. Budynek - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przy stadionie piłkarskim w Zalesiu na zaplecze i Centrum obsługi ruchu turystycznego związanego z trasami narciarstwa biegowego oraz letnimi szlakami trekkingowymi i turystyki rowerowej.

         

         

 1. Parkingi - budowa parkingów przy trasach narciarstwa biegowego w Gminach: Dobrej, Słopnicach, Kamienicy

   
 2. Mała architektura
 • Wykonanie tablic informacyjno – przyrodniczych, zawierających informacje na temat tras narciarskich, ich przebieg i lokalizację, opis walorów przyrodniczych, legendę wraz ze wskazaniem miejsca lokalizacji oraz regulamin zachowania się na trasach.

         

 • Wykonanie oznakowania określającego początek i koniec tras, drogowskazów, znaków ostrzegawczych

 • Wykonanie ławo – stołów w ciągu tras biegowych

      

 • Wykonanie wiat przy miejscach postojowych

        

 • Ustawienie koszy na śmieci przy miejscach postojowych

 

II. ZAKUPY

1. Sprzęt do utrzymania tras: ratrak i skutery

        

2. Sprzęt sportowy:

 • Rowery górskie,

       

 

 • Narty biegowe (narty, buty, kijki),

              

 

 • Rowery górskie dla osób niepełnosprawnych (z napędem elektrycznym i bez napędu - do wyboru),

         

 • Narty biegowe dla osób niepełnosprawnych,

         

 • Kijki nordic walking

       

 

Całkowita wartość projektu: 2 565 590,39 zł, w tym dofinansowanie: 1 570 461,67 zł