Czynne od Środy do Niedzieli w godzinach 9- 17 . Poniedziałek- Wtorek Zamknięte

Aktualności

Od dnia 24.12.2020 r. do 17.01.2021 r. wypożyczalnia będzie nieczynna

29.12.2020

Szanowni Państwo znamy treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii .

W paragrafie 10 czytamy m.in., że do 17 stycznia zakazuje się prowadzenia działalności podmiotom, które we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, jako oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej mają wskazany kod Polskiej Klasyfikacji Działalności 77.21.Z. Podklasa ta obejmuje wypożyczanie, dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego w tym nart.

Tym samym OD DNIA 24.12.2020 R. DO 17.01.2021 R. WYPOŻYCZALNIA BĘDZIE NIECZYNNA ‼️‼️

Niestety wyżej wymieniony paragraf zabrania nam również przygotowywania tras biegowych dla amatorów 😔

Czas szybko płynie miejmy nadzieję, że do 18 stycznia 2021 napada dużo śniegu i zobaczymy się na świetnie przygotowanych Trasach wokół Góry Magielica!!!

Do szybkiego zobaczenia!!!

Kontakt

Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy LKS „Zalesianka" 34-608 Zalesie, w Gminie Kamienica