Czynne od Środy do Niedzieli w godzinach 9- 17 . Poniedziałek- Wtorek Zamknięte

Trasy "Mogielica"

Poczuj wolność przyrody na trasach AKTYWNA MOGIELICA

Trasy wokół góry Mogielica to idealne miejsce by spędzić aktywnie czas z rodziną. Znajdują się tutaj również miejsca dla bardziej wymagających miłośników sportu. Przygotowanych łącznie jest 25 km tras, położonych w malowniczych terenach Beskidu Wyspowego na wysokości ponad 800 m n.p.m. Z tras można korzystać cały rok. Miłośników jazdy rowerowej, nordick walking i pieszych wędrówek, zapraszamy w sezonie letnim. W sezonie zimowym szlaki i drogi leśne pełnią funkcję tras narciarstwa biegowego, które przygotowywane są ratrakiem.

Opis TRAS:

1. TRASA MOGIELICA - 21 km. Trasa zlokalizowana jest na terenie gmin: Kamienica, Słopnice i Dobra, przeznaczona dla osób chcących doskonalić swoje umiejętności narciarskie. Prowadzona jest leśnymi stokówkami (ok. 750 - 1000 m. n.p.m.), wokół najwyższego szczytu Mogielicy. Pętla o długości 21 km zaczyna się i kończy przy parkingu na „Wyrębiskach”, oddalonego od wypożyczalni o 3 km – przy zielonym i żółtym szlaku turystycznym.

2. TRASA RODZINNA - 6 km. Trasa przebiega przez pierwszych 6 km trasy Mogielica.
W większości występują łagodne odcinki z przeznaczeniem do rekreacji rodzinnej. Po
6 km powrót tą samą drogą do parkingu na „Wyrębiskach”.

3. TRASA na POLANIE STUMORGOWEJ - 2 km. Trasa zlokalizowana na Polanie Stumorgowej pod Mogielicą - utworzona w zależności od warunków pogodowych. Znajduje się na wysokości 1050-1100 metrów. Przebiega po niebieskim szlaku turystycznym, który prowadzi na Mogielicę. Wejście na polanę znajduje się na 6 km trasy Mogielica. Trasa łagodna z przeznaczeniem do narciarstwa biegowego

4. Na uczących się dopiero jazdy na nartach czeka zaś „Mała pętla” przy wypożyczalni sprzętu obok stadionu LKS Zalesianka. Długość uzależniona od warunków pogodowych.

Trasy przygotowywane są:

- raz w tygodniu jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne (pokrywa śniegu powyżej 30cm, temperatura ujemna),
- po intensywnych opadach śniegu,
- jeżeli ślad na trasie został zniszczony na dłuższym odcinku,.
- oraz na zawody.

W ramach projektu „Modernizacja infrastruktury turystycznej i oznakowania tras wokół Góry Mogielica w Beskidzie Wyspowym” realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego powstał film promujący trasy. Link do filmu....

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z TRAS W REJONIE GÓRY MOGIELICA

 1. Narciarstwo biegowe oraz turystykę rowerową na obszarze nadleśnictwa Limanowa można uprawiać jedynie po trasach do tego przeznaczonych.
 2. Narciarstwo biegowe oraz turystyka rowerowa uprawiane są na własną odpowiedzialność
  i ryzyko.
 3. Biegi narciarskie oraz turystykę rowerową można uprawiać jedynie w porze dziennej podczas sprzyjających warunków atmosferycznych nie stanowiących zagrożenia dla turysty.
 4. Korzystający z narciarskich tras biegowych czy tras rowerowych winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności warunki atmosferyczne, stan nawierzchni tras, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów oraz pieszych itp.
 5. Technika, sposób oraz szybkość jazdy musi być dostosowana do warunków panujących na trasie.
 6. W miejscach gdzie narciarskie trasy biegowe oraz rowerowe pokrywają się z turystycznym szlakiem pieszym należy bezwzględnie ustąpić miejsca pieszym.
 7. W każdym przypadku korzystający z tras winien dostosować się do wskazań i poleceń zarządcy terenu, przez który szlak przebiega. W szczególności winien dostosować się do czasowych ograniczeń prowadzonych z przyczyn podanych przez zarządcę.
 8. Wszelkiego rodzaju imprezy mogą odbywać się jedynie na mocy odrębnych uzgodnień.
 9. Kolory tras nie oznaczają trudności technicznych i kondycyjnych, ani długości tras.
 10. Powiat Limanowski, Gminy: Słopnice, Dobra, Kamienica, oraz Nadleśnictwo Limanowa nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie wypadki zaistniałe na trasie.
 11. Teren tras może być miejscowo monitorowany monitoringiem wizyjnym służącym zapewnieniu bezpieczeństwa i/lub w celach promocyjnych i
  poglądowych nt. warunków panujących na trasach. Obszar objęty  monitoringiem jest oznakowany.
 12. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Wypożyczalni w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy Klubie Sportowym „Zalesianka” oraz pod adresem www.trasymogielica.pl.
 13. Narciarze korzystający z narciarskich tras biegowych oraz rowerzyści korzystający z tras rowerowych winni przestrzegać
  i dostosować się do przepisów: ustawy o lasach, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, oraz znaków informacyjnych
  - oraz znaków informacyjnych
 14. Korzystanie z narciarskich tras biegowych oraz tras rowerowych jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.


Kontakt

Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy LKS „Zalesianka" 34-608 Zalesie, w Gminie Kamienica